fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022:

 

Lista kandydatów przyjętych do  Technikum Leśnego na rok szkolny 2021/2022
l.p.    Numer rekrutacji
1.        84T
2.        38T
3.        21T
4.        61T
5.        75T
6.        90T
7.        59T
8.        03T
9.        10T
10.        19T
11.        18T
12.        07T
13.        30T
14.        88T
15.        47T
16.        50T
17.        11T
18.        77T
19.        22T
20.        71T
21.        49T
22.        60T
23.        62T
24.        08T
25.        29T
26.        09T
27.        13T
28.        31T
29.        17T
30.        04T
Lista kandydatów przyjętych do klasy I branżowej szkoły I st. Operator Maszyn Leśnych na rok szkolny 2021/2022

Lp.    Numer rekrutacji
1.        10B *
2.        06B *
3.        07B
4.        14B
5.        39T
6.        09B
7.        08B
8.        80T
9.        11B
10.        86T
11.        02B
12.        05B
13.        78T
14.        03B
15.        12B
16.        01B
17.        13B
18.        16T
19.        14T
20.        52T
*przyjęci warunkowo

Lista kandydatów nieprzyjętych do Technikum Leśnego na rok szkolny 2021/2022

l.p.    Numer rekrutacji
1.        67T
2.        48T
3.        27T
4.        52T
5.        14T
6.        87T
7.        79T
8.        26T
9.        54T
10.        20T
11.        58T

 
WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH

Skierowanie na badania lekarskie można pobrać w szkole od godz. 7.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku od dnia 22 lipca. Istnieje też możliwość przesłania skierowania drogą e-mailową po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 68 3840 241.

Badania można wykonać bezpłatnie (po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty) w następujących ośrodkach:

NAZWA OŚRODKA Telefon / e-mail
  ALDEMED
CENTRUM MEDYCZNE al. Niepodlagłości 1 65-048 Zielona Góra  
(068) 3530543
wiola@aldemed.pl  
  GABINET MEDYCYNY PRACY
lek. med. Barbara Łazicka
al. Niepodległości 15
66-100 Sulechów  
(068) 3854799 aniapodyma@o2.pl   dzwonić od 8 do 13.00

Wydane przez Poradnię Medycyny Pracy (lekarza medycyny pacy) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik leśnik i operator maszyn leśnych należy złożyć w szkole w terminie do dnia 30 lipca 2021r. do godz. 14.30 osobiście, przesłać pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną na adres sekretariat@tlrogoziniec.pl

 

 

Rekomendowane wpisy

Skip to content