fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Dokumenty dla kandydatów do Zespołu Szkół Leśnych

Przypominamy, że do dnia 10 lipca br. należy złożyć do sekretariatu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie z egzaminu ósmoklasisty.
Informujemy, że właściwym dokumentem potwierdzającym wyniki egzaminu

jest ZAŚWIADCZENIE wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Prosimy aby nie dostarczać INFORMACJI o wynikach pobranych z systemu egzaminacyjnego.
———————————————————————-

W związku  z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji polegającego na złożeniu podań przez kandydatów informujemy, że do dnia 10 lipca br. wszyscy, którzy złożyli podania zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu świadectwa ukończona szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu. ( Prosimy o dostarczenie obu dokumentów jednocześnie.)

Informujemy, że każdy kandydat otrzymał swój indywidualny numer rekrutacji (np. 20 T – w przypadku technikum, bądź 20 B – w przypadku szkoły branżowej).

Osoby, które nie znają swojego numeru rekrutacji uprasza się o kontakt telefoniczny  pod numerem 68 3840 241 lub e-mailowy ( e-mail poniżej).

Dokumenty można dostarczyć osobiście  do sekretariatu bądź wysyłając skany na adres e-mail : sekretariat@zslrogoziniec.pl  czy adres pocztowy Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbąszynek.

Zawiadamiamy, że zostały już wybrane Ośrodki Medycyny Pracy, w których będzie można rejestrować się na bezpłatne badania dla kandydatów technikum i szkoły branżowej od dnia 03.07.2023 r. Istnieje możliwość wykonania badania u dowolnego lekarza Medycyny Pracy, przy czym proszę pamiętać o tym, że wówczas szkoła nie zwraca kosztów takiego badania.

Adresy bezpłatnych ośrodków zostaną Państwu podane wraz ze skierowaniem na badania lekarskie. Skierowania będą wydawane od dnia 03 lipca br. tylko i wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź e-mailowym. Informujemy, że szkoła nie wysyła skierowań na adresy pocztowe.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji ZSL w Rogozińcu zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki należy dostarczyć niezwłocznie  do dnia 20 lipca.

W przypadku braku zaświadczenia kandydat zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do technikum i do szkoły branżowej.


Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu prowadzi nabór do:

TECHNIKUM LEŚNEGO  – 5 letnie dla kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego uczeń nabywa kwalifikacje LES.02 – Gospodarowanie zasobami leśnymi.

SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST. – OPERATOR MASZYN LEŚNYCH – 3 letnia dla kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego uczeń nabywa kwalifikacje LES.01 – Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych.

Rekrutacja składa się z III etapów:

I etap rekrutacji

  • Złożenie w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami.

II etap rekrutacji

  • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • Dostarczenie zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • Dostarczenie zaświadczeń wydanych przez Kuratora Oświaty o uzyskaniu przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • Dostarczenie dyplomów lub zaświadczenia wydane przez odpowiednią instytucję lub organizację poświadczające osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum);

III etap rekrutacji

Po zakwalifikowaniu kandydata przez szkolną komisję rekrutacyjną kandydat:

  • Dostarcza oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały dostarczone na wcześniejszych etapach rekrutacji);
  • Kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia klasy III szkoły podstawowej.

WAŻNE!

Dokumenty złożone w trzecim, ostatnim etapie rekrutacji są ostatecznym potwierdzeniem przez kandydata i jego rodziców woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu na wybranym kierunku. 

Terminy i regulamin rekrutacji

Aktualne terminy rekrutacji będą podane na stronie internetowej szkoły po ogłoszeniu ich w zarządzeniu lubuskiego kuratora oświaty oraz aktualnym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i szkół.

Badania lekarskie

Szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu, dlatego wymagane jest przeprowadzenie badań w  celu uzyskania zaświadczeń lekarskich od lekarza medycyny pracy, zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin badań i sposób pobierania skierowań ustalony będzie pod koniec wakacji i podany na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowe terminy rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 w  załączniku.

TERMINY REKRUTACJI _rok_szkolny_2023-24(w formie PDF)

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU DO KLASY i TECHNIKUM LEŚNEGO I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

 ROK SZKOLNY 2023/2024

Szczegółowy regulamin zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w załączniku.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I_ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W_ROGOZIŃCU NA ROK SZKOLNY 2023-24(w formie PDF

BRANTA spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej
ul. Słodowska 22
87-800 Włocławek
Tel.: 54 412 14 40
www.branta.pl


MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.
ul. Św. Trójcy 2
85-224 Bydgoszcz
Tel.: 52 339 37 00
www.modus.com.pl


Silvapol S.A.
Węglowa 1/3
60-951 Poznań
Tel.: 61 866 30 71
www.silvapol.pl

Sklep Szyk
ul. Kazimierza Wielkiego 33,
66-300 Międzyrzecz, tel 663 252 209
 
Firma Konfekcyjno – Handlowa „EL-MAR”,
ul. J.H. Dąbrowskiego 17 p.15, 60-838 Poznań,
www.elmarmode@02.pl , tel. 606 222 177
Skip to content