fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Dokumenty dla kandydatów do Zespołu Szkół Leśnych

Przypominamy kandydatom, którzy złożyli podania do naszej szkoły o terminowym dostarczeniu pozostałych dokumentów do dnia 5 lipca:

  • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  • zaświadczenie z egzaminu

Jednocześnie informujemy, że można już odbierać skierowania na badania do lekarza Medycyny Pracy.

Istnieje możliwość przesłania skanu takiego skierowania na adres e-mail po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w sekretariacie szkoły 68 3840 241

Badania lekarskie będzie można wykonać bezpłatnie  w  Przychodni Medycy Pracy „ Pol-es” w Zielonej Górze na ulicy Jedności 59 oraz odpłatnie (szkoła nie zwraca kosztów) u dowolnego lekarza Medycy Pracy.

Na wizytę w zielonogórskiej przychodni proszę rejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu 68 4530 100


———————————————————————-

W związku  z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji polegającego na złożeniu podań przez kandydatów informujemy, że do dnia 5 lipca br. wszyscy, którzy złożyli podania zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu świadectwa ukończona szkoły podstawowej i zaświadczenia z egzaminu. ( Prosimy o dostarczenie obu dokumentów jednocześnie.)

Informujemy, że każdy kandydat otrzymał swój indywidualny numer rekrutacji (np. 20 T – w przypadku technikum, bądź 20 B – w przypadku szkoły branżowej).

Osoby, które nie znają swojego numeru rekrutacji uprasza się o kontakt telefoniczny  pod numerem 68 3840 241 lub e-mailowy ( e-mail poniżej).

Dokumenty można dostarczyć osobiście  do sekretariatu bądź wysyłając skany na adres e-mail : sekretariat@zslrogoziniec.pl  czy adres pocztowy Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbąszynek.


Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu prowadzi nabór do:

TECHNIKUM LEŚNEGO  – 5 letnie dla kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego uczeń nabywa kwalifikacje LES.02 – Gospodarowanie zasobami leśnymi.

SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST. – OPERATOR MASZYN LEŚNYCH – 3 letnia dla kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego uczeń nabywa kwalifikacje LES.01 – Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych.

Rekrutacja składa się z III etapów:

I etap rekrutacji

  • Złożenie w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami.

II etap rekrutacji

  • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • Dostarczenie zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • Dostarczenie zaświadczeń wydanych przez Kuratora Oświaty o uzyskaniu przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej);
  • Dostarczenie dyplomów lub zaświadczenia wydane przez odpowiednią instytucję lub organizację poświadczające osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum);

III etap rekrutacji

Po zakwalifikowaniu kandydata przez szkolną komisję rekrutacyjną kandydat:

  • Dostarcza oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały dostarczone na wcześniejszych etapach rekrutacji);
  • Kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia klasy III szkoły podstawowej.

WAŻNE!

Dokumenty złożone w trzecim, ostatnim etapie rekrutacji są ostatecznym potwierdzeniem przez kandydata i jego rodziców woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu na wybranym kierunku. 

Terminy i regulamin rekrutacji

Aktualne terminy rekrutacji będą podane na stronie internetowej szkoły po ogłoszeniu ich w zarządzeniu lubuskiego kuratora oświaty oraz aktualnym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i szkół.

Badania lekarskie

Szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu, dlatego wymagane jest przeprowadzenie badań w  celu uzyskania zaświadczeń lekarskich od lekarza medycyny pracy, zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin badań i sposób pobierania skierowań ustalony będzie podczas wakacji i zostanie podany na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowe terminy rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 w  załączniku.

TERMINY REKRUTACJI _rok_szkolny_2023-24(w formie PDF)

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU DO KLASY i TECHNIKUM LEŚNEGO I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

 ROK SZKOLNY 2024/2025

Szczegółowy regulamin zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w załączniku.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I_ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W_ROGOZIŃCU NA ROK SZKOLNY 2024-25(w formie PDF

BRANTA spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej
ul. Słodowska 22
87-800 Włocławek
Tel.: 54 412 14 40
www.branta.pl


MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A.
ul. Św. Trójcy 2
85-224 Bydgoszcz
Tel.: 52 339 37 00
www.modus.com.pl


Silvapol S.A.
Węglowa 1/3
60-951 Poznań
Tel.: 61 866 30 71
www.silvapol.pl

Sklep Szyk
ul. Kazimierza Wielkiego 33,
66-300 Międzyrzecz, tel 663 252 209
 
Firma Konfekcyjno – Handlowa „EL-MAR”,
ul. J.H. Dąbrowskiego 17 p.15, 60-838 Poznań,
www.elmarmode@02.pl , tel. 606 222 177
Skip to content