fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Opłaty

 1. Czesne za internat wynosi:
  • opłata stała – 100 zł
  • stawka dzienna za wyżywienie od poniedziałku do piątku– 25 zł
  • stawka za wyżywienie w weekendy (sobota i niedziela) – 50 zł
  • odpłatność może ulec zmianie
 2. Opłaty za pobyt syna/córki w internacie pobierane są z góry.
 3. Termin płatności upływa z dniem 15-tego każdego miesiąca.
 4. Opłata stała za internat nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności syna/córki.
 5. W przypadku nieobecności syna/córki w internacie, rodzicom przysługuje zwrot należności za wyżywienie licząc od następnego dnia po zgłoszeniu, pod warunkiem nieobecności powyżej dwóch dni.
 6. Opłatę stałą i za wyżywienie należy wpłacać w sekretariacie lub na konto:
  NBP o/Zielona Góra 65 1010 1704 0063 2113 9134 0000
Skip to content