fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

logo bip

tlr.bip.gov.pl

Kontrola Zarządcza

Oświadczenie o stanie kontroli za 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r

Plany postępowań

Plan działalności na 2019

Sprawozdanie z wykonania planu dział. za 2018

Bilans

Bilans 2018r.

Zamówienia publiczne

Dostawa zestawu nowych urządzeń do utworzenia stanowiska szkoleniowego dla operatorów przyczep leśnych na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – 30 czerwiec 2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty  – 15 lipiec 2020 r. – POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 – projekt umowy

Załącznik 3 – oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 – wykaz dostaw

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP II” – 18 maja 2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty    –  17 czerwiec 2020 r. POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert –   2 czerwiec 2020 r. POBIERZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane POBIERZ

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 formularz oferty

Załącznik 2 dokumentacja projektowa

Załącznik 3 oświadczenie dot spełniania warunków udziału

Załącznik 4 oświadczenie dot przesłanek wykluczenia

Załącznik 5 zobowiązanie o oddaniu zasobów

Załącznik 6 oświadczenie w spr grupy kapitałowej

Załącznik 7 wykaz robót

Załącznik 8 wykaz osób

Załącznik 9 projekt umowy

Deklaracja dostępności - raporty

Skip to content