fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

Technik leśnik (symbol cyfrowy 314301)

(dla absolwentów szkoły podstawowej)

 1. Kształcenie odbywa się w Technikum pięcioletnim i obejmuje 1 kwalifikacje:  

          LES. 02 Gospodarowanie zasobami leśnymi

Po zdaniu kwalifikacji LES. 02 – w terminie wyznaczonym przez OKE uczeń otrzymuje tytuł technik leśnik. Upoważnia to do podjęcia pracy w Lasach Państwowych – po uprzednim odbyciu rocznego stażu – lub podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku.

Praktyka w technikum leśnym obejmuje:

 1. Praktyka zawodowa
  • Klasa I – 1 tydzień
  • Klasa II – 2 tygodnie
  • Klasa III – 2 tygodnie
  • Klasa IV – 3 tygodnie
 2. Zajęcia praktyczne
  • Odbywają się w trzeciej, czwartej oraz piątej klasie przez cały rok nauki – 1 dzień w tygodniu


Dodatkowe kwalifikacje:

§  Operator pilarski spalinowej

§  Kurs pierwszej pomocy

Przedmioty zawodowe:

·         Hodowla lasu

·         Ochrona lasu

·         Gospodarka łowiecka

·         Edukacja leśna

·         Urządzanie lasu

·         Użytkowanie lasu

·         Biologia leśna

·         System Informatyczny Lasów Państwowych

·         Ekonomika leśnictwa

·         Maszynoznawstwo leśne

·         Zajęcia praktyczne

·         Język obcy zawodowy (język niemiecki lub angielski)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym

 1. Język angielski lub język niemiecki
 2. Biologia.
Skip to content