fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

A

Adamska Józefa – kierownik świetlicy szkolnej

Adamski Wacław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Adamska Wanda – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Andrys Paulina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Akonom Zbigniew – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Angierska Eugenia – główna księgowa

Augustyniak Grzegorz – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Augustyniak Zofia – pracownik obsługi

B

Bahyrycz Józef – wychowawca w internacie

Baksalny Robert – wychowawca w internacie

Banasik Włodzimierz – nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Baranowska-Wasilewska Marlena – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Bławat Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Basińska Renata – pracownik obsługi

Borejszo Leonard – kierownik internatu, wychowawca, nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Braciszewski Wacław – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Borowska Beata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Brzostowski Maciej – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Bucior Dorota – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Budych Agnieszka – pracownik obsługi

Budych Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

ks. Bulak Maciej – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

C

Chełkowska Wanda – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Chełska Iwona – wychowawca w internacie

Ciechanowska Maria – wychowawca w internacie

Czerwiakowska Stanisława – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Czołowski Piotr – dyrektor Liceum Leśnego w latach 1950-1953

D

Dasiak Irena – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Dąbrowski Feliks – kierownik internatu

Dec Bożena – pracownik obsługi

Dera Feliks – kierownik internatu, przedmiotów ogólnokształcących

Dec Zbigniew – wychowawca w internacie, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dolata Bogdan – pracownik obsługi (pierwszy woźny w szkole)

F

Filipkiewicz Małgorzata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Freyer Ryszard – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Freyer-Bonecka Karolina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Furmaniak Agnieszka – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

G

Grabarz Łukasz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grabowski Rafał – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Gaweł Bernadeta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Gawroński Aleksander – nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Głowacka Magdalena – pracownik administracyjny

Greczycho Jan – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Gról Agnieszka – wychowawca w internacie

Grzeczyński Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grzegorzewski Anatol – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Grześkowiak Eugenia – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Guśniowska Edyta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

H

Hamczyk-Walkowiak Natalia – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Herenda Franciszek – nauczyciel zawodu (instruktor)

Heyduk Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Hołyński Kamil – wychowawca w internacie, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

I

Ignatiew Andrzej – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Inasiński Zdzisław – pierwszy dyrektor w latach 1948-1949

J

Jakubowski Mikołaj – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jarosik Mieczysław – nadleśniczy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jasiński Władysław – dyrektor w latach 1981-1990

Jaśkowski Józef – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Jurczyszyn Hubert – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jurczyszym Zygmunt – nauczyciel przedmiotów zawodowych

K

Kaczmarek Edmund – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kaczmarek-Otczyk Karolina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kaczor Stefan – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kadziński Andrzej – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kalemba Maria – zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Kalemba Zbigniew – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kamiński Tomasz – zastępca dyrektora, kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kiczor Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kanduła Alicja – pracownik obsługi

Kanduła Jakub – pracownik obsługi

Karkowski Mieczysław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kicińska Anna – wychowawca w internacie, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kiciński Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kłos Paulina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Koczela Krzysztof – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kolbner Kazimierz – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Krajewski Wojciech – pracownik obsługi

Krawczuk Ludwik – zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Król Elżbieta – kierownik świetlicy, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Król Mariusz – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kuczyńska Ewa – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kruszelnicki Eugeniusz – kierownik zespołu muzycznego

Kruszyński Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Krzywak Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Krzywak Krzysztof – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kubicka Magdalena – nauczyciel przedmiotów zawodowych

L

Lichtarowicz Renata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Ł

Ławniczak Wojciech – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Łysiak Anna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Łysiak Eugeniusz – nauczyciel zawodu (instruktor)

M

Maciaszczyk Danuta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Maciaszczyk Ryszard – dyrektor w latach 1963-1973, kierownik wydziału zaocznego

Macieik Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

ks. Maciejewski Mirosław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Matysiak Stefan – wychowawca w internacie

Mączka Julian – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Mielnik Ryszard – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Mielnik Stefania – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Mojsiej Łucja – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Mojsiej Bolesław – dyrektor w latach 1990-2002, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Mróz Józef – wychowawca w internacie

Mucha Marcin – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

N

Nowicki Tadeusz – zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Nowak Grzegorz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

O

Obrocka Teresa – pracownik obsługi

Olejarz Lucyn – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Olszewski Bronisław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Olszewska Halina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

P

Skip to content