fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

A

Adamska Józefa – kierownik świetlicy szkolnej

Adamski Wacław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Adamska Wanda – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Akonom Zbigniew – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Andrys Paulina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Angierska Eugenia – główna księgowa

Augustyniak Ewelina – kierownik i wychowawca w internacie

Augustyniak Grzegorz – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Augustyniak Jolanta – kierownik internatu, wychowawca w internacie

Augustyniak Zofia – pracownik obsługi

B

Bahyrycz Józef – wychowawca w internacie

Baksalny Robert – wychowawca w internacie

Banasik Włodzimierz – nauczyciel przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu

Baran Teresa – bibliotekarka

Baranowska-Wasilewska Marlena – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Basińska Renata – pracownik obsługi

Bienias Aleksandra – wychowawca w internacie

Bławat Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Borejszo Leonard – kierownik internatu, wychowawca, nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Borowska Beata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Braciszewski Wacław – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Brzostowski Maciej – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Bucior Dorota – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Budych Agnieszka – pracownik obsługi

Budych Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

ks. Bulak Maciej – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

C

Chełkowska Wanda – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Chełska Iwona – wychowawca w internacie

Chwałkowska Agnieszka – pracownik administracyjny

Ciechanowska Maria – wychowawca w internacie

Czerwiakowska Stanisława – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Czołowski Piotr – dyrektor Liceum Leśnego w latach 1950-1953

Czyczerska-Budych Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

D

Dasiak Irena – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Dąbek Magdalena – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Dąbrowski Feliks – kierownik internatu

Dec Bożena – pracownik obsługi

Dera Feliks – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Dec Zbigniew – wychowawca w internacie, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dolata Bogdan – pracownik obsługi (pierwszy woźny w szkole)

F

Filipkiewicz Małgorzata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Freyer Ryszard – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Freyer-Bonecka Karolina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Fujak Ewa – pracownik administracyjny

Furmaniak Agnieszka – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

G

Grabarz Łukasz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grabowski Rafał – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Gaweł Bernadeta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Gawiński Marcin – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Gawroński Aleksander – nauczyciel przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Głowacka Magdalena – pracownik administracyjny

Górawski Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Greczycho Jan – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Gról Agnieszka – wychowawca w internacie

Grzeczyński Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Grzegorzewski Anatol – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Grześkowiak Eugenia – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Guśniowska Edyta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

H

Hamczyk-Walkowiak Natalia – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Herenda Franciszek – nauczyciel zawodu (instruktor)

Heyduk Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Hołyńska Zuzanna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Hołyński Kamil – wychowawca w internacie, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

I

Ignatiew Andrzej – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Inasiński Zdzisław – pierwszy dyrektor w latach 1948-1949

J

Jagodzińska Sylwia – zastępca dyrektora, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, pedagog

Jakubowski Mikołaj – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jarosik Mieczysław – nadleśniczy, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jasińska Joanna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Jasiński Władysław – dyrektor w latach 1981-1990

Jaśkowski Józef – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Jurczyszyn Hubert – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jurczyszym Zygmunt – nauczyciel przedmiotów zawodowych

K

Kaczmarczyk Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kaczmarek Edmund – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kaczmarek-Otczyk Karolina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kaczor Stefan – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kadziński Andrzej – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kalemba Maria – zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Kalemba Zbigniew – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kałek Danuta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Kamiński Tomasz – zastępca dyrektora, kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kanduła Alicja – pracownik obsługi

Kanduła Jakub – pracownik obsługi

Karkowski Mieczysław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kazimierczak Joanna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kicińska Anna – wychowawca w internacie, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kiciński Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kiczor Ryszard – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kłos Paulina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kłosiak Malwina – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Koczela Krzysztof – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kolbner Kazimierz – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kowalski Dariusz – wychowawca w internacie

Krajewski Wojciech – pracownik obsługi

Kratowicz-Wiśniewska Aleksandra – nauczyciel przedmiotów zawodowych, bibliotekarka,

Krawczuk Ludwik – zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Król Elżbieta – kierownik świetlicy, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Król Mariusz – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kuczyńska Ewa – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kumke Marcin – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kurek Gerard – kierownik praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kruszelnicki Eugeniusz – kierownik zespołu muzycznego

Kruszyński Tadeusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Krzywak Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Krzywak Krzysztof – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Kubicka Magdalena – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kutzmann Anna – pedagog, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

L

Lichtarowicz Renata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Ł

Ławniczak Wojciech – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Łotecka Emilia – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Łukasiak Weronika – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Łysiak Anna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Łysiak Eugeniusz – nauczyciel zawodu (instruktor)

M

Maciaszczyk Danuta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Maciaszczyk Ryszard – dyrektor w latach 1963-1973, kierownik wydziału zaocznego

Macieik Stanisław – nauczyciel przedmiotów zawodowych

ks. Maciejewski Mirosław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Marciniak Bernadeta – pracownik obsługi

Matysiak Stefan – wychowawca w internacie

Mączka Julian – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Miazgowska Zofia – pracownik administracyjny

Mielnik Ryszard – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Mielnik Stefania – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Mojsiej Bolesław – dyrektor w latach 1990-2002, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Mojsiej Łucja – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Mróz Józef – wychowawca w internacie

Mucha Marcin – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Musztarenko Teresa – pracownik obsługi

N

Nehring Agata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Niezborała Monika – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Nowicki Tadeusz – zastępca dyrektora ds. administracyjnych

Nowak Grzegorz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

O

Obrocka Teresa – pracownik obsługi

Olejarz Lucyn – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Olszewski Bronisław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Olszewska Halina – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

P

Pacyna Katarzyna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Pakuła Joanna – pracownik obsługi

Pańczuk Wanda – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Pawlik Beata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Pawłowski Antoni – dyrektor Zespołu Szkół Leśnych od 2002r., nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Pawłowska Maria – nauczyciel przedmiotów zawodowych,

Pawłowski Paweł – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Pflaum Henryk – dyrektor Liceum Leśnego w latach 1949-1950

Piechowiak Ferdynand – kierownik i wychowawca w internacie, nauczyciel zawodu

Pijanowski Stanisław – wychowawca w internacie, nauczyciel zawodu

Piszczatowski Władysław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, współzałożyciel Szkoły Leśnej
w Rogozińcu

Plančíková Miriam – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Polowy Krzysztof – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Pośpiech Mieczysław – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Pracuk Hanna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Pruś MIeczysław – kierownik internatu

Prychidko Lesław – nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik wydziału zaocznego

Przeworski Marian – zastępca dyrektora, nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie

Przybyła Joanna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

R

Rachwalska – Dec Jadwiga – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Rada Aleksander – dyrektor w latach 1976-1981, kierownik wydziału zaocznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rada Kazimiera – kierownik biblioteki

Rosińska Zofia – pracownik obsługi

Rutkowska Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Rybicka Agnieszka – instruktor sygnalistów, wychowawca w internacie, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Rychliński Zbigniew – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Rytczak Waldemar – wychowawca w internacie

Rzepecka Maria – pracownik administracyjny

S

Sawicki Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Sieduń Aneta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Sikorzyńska Urszula – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Słoń Renata – wychowawca w internacie, bibliotekarka

Sommer Agata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Spychała Izabela – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Stachowiak Anna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Staw- Zielińska Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Staszewski Zygmunt – wychowawca w internacie

Stokłosa Danuta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Stróżczyński Henryk – z-ca dyrektora ds. pedagogicznych, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Strugała Barbara – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Strzelecki Józef – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Szatkowski Marian – dyrektor w latach 1953-1956

Szczerban Tadeusz – nauczyciel zawodu (instruktor)

Szukalska Mariola – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Szulc Maciej – wychowawca w internacie

Szutowisz Sabina – pracownik obsługi

Szymańska Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Szymańska Katarzyna – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Szymański Stanisław – nauczyciel zawodu (instruktor)

Szymański Stefan – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Ś

Śledź Krzysztof – pracownik obsługi

Śledź Sabina – pracownik obsługi

T

Tabarkiewicz Piotr – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Tobys Bożena – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Tomaszewski Jan – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Toporowska Małgorzata – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Toriak Kazimierz – pracownik obsługi

Trochanowski Eugeniusz – kierownik internatu, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Trymbulak Dorota – pracownik obsługi

U

Urbaniec Andrzej – kierownik i wychowawca w internacie

Urbaniec Iwona – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Urbanowicz Monika – pedagog, wychowawca w internacie

W

Wachowiak Agnieszka – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Wachowiak Sebastian – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Walczak Stanisław – dyrektor w latach 1956-1963

Walkowiak Adam – pracownik obsługi

Wasilewski Jerzy – dyrektor w latach 1973-1976

Wasylewicz Tadeusz – z-ca dyrektora, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Weiss Krzysztof – pracownik obsługi

Wikaryjak Mariola – pracownik obsługi

Wilusz Wojciech – Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzciel, współzałożyciel Szkoły Leśnej w Rogozińcu, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Witkowski Grzegorz – kierownik internatu

Wiśniewski Marian – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wiśniewski Tadeusz – z-ca dyrektora ds. pedagogicznych, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Wojtaszak Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Wróblewska Elżbieta – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Wróblewski Marek – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Z

Zakens Agnieszka – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zaleska Maria – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Zaleski Dariusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zaleski Zbigniew -nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zawierucha Edward – pierwszy kierownik wydziału zaocznego w latach 1956-1961

Zięciak Patryk – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zieliński Piotr – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Zieliński Wojciech – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Ziemba Tadeusz – nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących, wychowawca w internacie

Zomkowski Kazimierz – kierownik i wychowawca w internacie

Skip to content