fbpx
Numer telefonu

+48 68 38 40 241

Email

sekretariat@zslrogoziniec.pl

Sekretariat

Pon-Pt: 07.00-15.00

W dniach 13-14.04 w naszej szkole odbyło się szkolenie branżowe „Kształcenie w zakresie pozyskiwania drewna pilarką na poziomie szkoły średniej”. W szkoleniu uczestniczyły wszystkie szkoły leśne ministerialne oraz pracownicy Nadleśnictwa Brynek i Lesko. Podczas części teoretycznej 13.04 zostały przedstawione referaty:
1. Gerard Kurek (ZSL w Rogozińcu) – Kształcenie w zakresie pozyskiwania drewna pilarką na przykładzie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.
2. Tomasz Szwed (SIOMOL Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych) – Uzyskiwanie uprawnień drwala-pilarza w Polsce i innych krajach.
3. Bartłomiej Naskrent (ATJ s.c.) – Wydatek energetyczny kandydatów do zawodu drwal pilarz podczas szkolenia.
4. Tomasz Szwed (SIOMOL Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych) – Wydatek energetyczny instruktorów ścinki drzew podczas kursu drwala-pilarza.
5. Česká lesnická akademie Trutnov – Organizacja zajęć praktycznych na przykładzie CLA Trutnov.
6. Tomasz Jelonek (ATJ s.c.) – Ewaluacja efektów uczenia w trakcie praktycznej nauki zawodu.
7. Arkadiusz Tomczak (ATJ s.c) – Analiza dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i wydatku energetycznego w trakcie praktycznej nauki zawodu.
8. Kamil Szarmach (TL Tuchola)– Szkolenie drwali w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi.
9. Mirosław Wanat (ZSL Lesko) – problematyka górska za zajęciach praktycznych w Zespole Szkół Leśnych w Lesku.
10. Bartosz Nowosadko (technikum Leśne w Białowieży) – Kształcenie w zakresie pozyskiwania drewna pilarką na przykładzie TL w Białowieży.
Po części teoretycznej udaliśmy się na wycieczkę objazdową: Międzyrzecki Rejon Umocniony-Łagów.
Drugiego dnia szkolenia część praktyczna odbyła się na powierzchni zrębowej położonej przy szkole, będącej w zarządzie Nadleśnictwa Babimost.
Ćwiczenia praktyczne pomogły nam w wymianie doświadczeń w pracy z Uczniem, który dopiero zaczyna pracę z pilarką. Wszystkim prelegentom, uczestnikom dziękujemy za przyjazd.
Mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z dyskusji zaowocują wymianą najlepszych praktyk i doświadczeń dotyczących szkolenia przyszłych pokoleń drwali 🙂

Rekomendowane wpisy

Skip to content